Порядок зміни електропостачальника за ініціативою споживача

 

     1. Повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником надається у вигляді заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах оприлюдненої комерційної пропозиції електропостачальника, а якщо сторони дійшли взаємної згоди укласти договір на умовах, які оприлюднені комерційні пропозиції електропостачальника не містять, у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником споживач має надати новому електропостачальнику таку інформацію:

 

     1) персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові) споживача або уповноваженої особи або найменування компанії (для юридичної особи), а також для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

     2) контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування тощо);

     3) ЕІС-код(и) точки обліку електроенергії за об’єктом (об’єктами) споживача;

     4) найменування чинного електропостачальника;

     5) інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до цих Правил (якщо споживач обрав визначену комерційну пропозицію нового електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні відповідно до обраної комерційної пропозиції;

     6) згоду на обробку персональних даних та використання їх для отримання інформації щодо споживача від адміністратора комерційного обліку.

 

     2. Новий електропостачальник має протягом трьох робочих днів надіслати запит до адміністратора комерційного обліку щодо зміни електропостачальника, який повинен містити:

 

     1) інформацію про споживача, зазначену в пункті 6.1.5 цієї глави;

     2) заплановану дату початку постачання електричної енергії новим електропостачальником;

     3) ЕІС-код електропостачальника.

 

     3. Після отримання та перевірки запиту на зміну електропостачальника адміністратор комерційного обліку протягом наступного дня має надіслати постачальнику послуг комерційного обліку споживача запит на контрольне зняття даних, який повинен містити:

 

     1) ЕІС-код точки обліку за об’єктом (площадкою вимірювання);

     2) заплановану дату початку постачання електричної енергії новим електропостачальником.

 

     4. У разі підтвердження можливості зміни електропостачальника повідомлення адміністратора комерційного обліку повинні містити:

 

     1) до нового електропостачальника:

          - підтвердження дати зміни електропостачальника;

          - інформацію про історію споживання електричної енергії споживачем за минулі періоди;

     2) до попереднього електропостачальника:

          - повідомлення про зміну електропостачальника та дату такої зміни;

     3) до оператора системи:

          - повідомлення про зміну електропостачальника та дату такої зміни;

          - прогнозні обсяги споживання електричної енергії за точкою обліку на заплановану дату зміни та прогноз обсягу розподілу електричної енергії на наступний розрахунковий період.

 

     5. У разі відсутності можливості зміни електропостачальника адміністратор комерційного обліку повідомляє про це нового електропостачальника із зазначенням причини відмови у забезпеченні зміни електропостачальника, що є підставою для зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника.

 

     6. У випадку отримання повідомлення від адміністратора комерційного обліку про відсутність можливості зміни електропостачальника новий електропостачальник повинен повідомити про це споживача протягом робочого дня після отримання такого повідомлення з наданням відповідного обґрунтування та рекомендацій споживачу.

 

     7. Попередній електропостачальник не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії споживачу має виставити споживачу рахунок за електричну енергію, сформований на підставі прогнозних даних комерційного обліку, наданих адміністратором комерційного обліку.

 

     8. У визначену дату зміни електропостачальника постачальник послуг комерційного обліку в присутності споживача та/або оператора системи повинен зняти фактичні покази засобу (засобів) вимірювальної техніки або забезпечити їх зчитування автоматизованою системою комерційного обліку.

 

     9. Якщо фактичні дані комерційного обліку перевищують прогнозні, споживач повинен протягом 5 робочих днів з дати отримання остаточного рахунку здійснити платежі на користь попереднього електропостачальника.

Якщо споживачем здійснена переплата за прогнозними даними споживання, попередній електропостачальник повинен протягом 5 робочих днів повернути споживачу надлишок коштів.

Зазначені платежі мають бути здійснені сторонами протягом 10 робочих днів після зміни електропостачальника.

ACORN TRADING ПРОПОНУЄ:

Послуги з постачання електричної енергії Споживачу.

 

А також послуги з проведення комплексу заходів що до підвищення енергоефективності Вашого підприємства, включаючи аналітику необхідності зміни постачальника електроенергії з можливістю подальшого надання послуг з ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ СПОЖИВАЧУ.

 

Завдяки наявності потужного інформаційного та аналітичного центру що побудований на основі найсучасніших IT-технологій та підходів до визначення показників енергоефективності наша компанія в короткі строки допоможе Вам зорієнтуватись у вирі змін на енергетичному секторі УКРАЇНИ.

 

При необхідності група компаній ACORN Corp. надає повний комплекс робіт з автоматизації інформатизації процесів Вашого енергогосподарства.